?

Log in

No account? Create an account
Slapen [entries|friends|calendar]
Julia in Wonderland

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Omdat ze de liefste, leukste, gezelligste en mooiste is! [24 Feb 2010|12:03am]
[ mood | happy ]

Photobucket

5 singers..... Sing Along!

Gejat van Marloes :$ [18 May 2007|09:29am]
Dear J,
I ____ you.
You have a nice ______.
You make me _______.
You should _______.
Someday I will ______.
You + me = ________.
If I saw you now I'd __________.
I want to ________ you.
I would build a _______ just for you.
If I could sing you any song it would be _________.
We could __________ under the stars.
Love,
_______________

(P.S. ______________.)
3 singers..... Sing Along!

[08 Feb 2007|11:44am]
[ mood | happy ]

Vorige week keek ik Happy Feet
Gister keek ik BarnYard
Volgende week kijk ik The Wild en Over the Hedge
En waarschijnlijk ook nog Ice Age 2

Een collega van mij heeft door dat ik van tekenfilms hou
Dus af en toe schuift hij mij een dvd toe

We praatten over films
Over de Videotheek die hij had
Over zijn collectie films
Over zijn zus die hem dvd's vanuit Amerika stuurt
Over mijn dvd verslaving


Vanavond Amy Winehouse in Paradiso !
Met Angela en Jasper
En ik wil nog naar Air !
En ik had zo graag naar Incubus , Yann Tiersen , Dave Matthews en Corinne Bailey Rae gewild !

Sing Along!

Na een jaar zeuren [27 Dec 2006|06:47am]
[ mood | content ]

Was het eindelijk zover
Papa en ik gingen mijn bed bouwen
Na 7 uur zwoegen , zagen , schroeven was het 'klaar'
Nu moet het nog geverft worden (wit)
En komen er , als het aan mij ligt , ooit nog kastjes onder

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

En dit was het idee ,
mijn bedstee !
Photobucket - Video and Image Hosting

Sing Along!

[07 Dec 2006|04:25pm]
Als ik word aangereden zijn ze er niet
Als ik word verkracht zijn ze er niet
Als ik aangifte doe zijn ze er niet

Als ik door ORANJE fiets krijg ik een boete van 50 euro


Laat de politie doodvallen
1 singer..... Sing Along!

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]